WORLD LEAGUE 1997


World League 1997
Team Information

[Competition logo]

CHN - China


[flag for CHN] CHN - China

Officials

Title Name Country
Head of delegation Guangyan YU
Head coach Wang JIAWEI
Assistant coach Di ANHE
Doctor Tianlu LIU
Trainer Guo XIAOYAN

Players

No Last name First name Birth date Height [cm] Spike [cm] Block [cm]
1 GU Hongyu 31.01.71 188 336 326
2 XU Wenfei 11.01.77 192 353 341
3 LI Haiyun 29.03.69 202 341 330
4 CAI Bin 04.10.66 180 341 331
5 LI Mu 10.07.70 200 338 330
6 LU Wei Zhong 29.09.73 197 343 330
7 ZHANG Liming 03.05.69 192 343 332
8 ZHOU Jian An 11.04.65 190 330 330
9 CHEN Feng 11.09.69 192 340 330
10 WANG Jin 02.05.79 202 336 331
11 SUN Liang 23.08.75 199 351 330
12 ZHANG Xiang 30.05.71 191 348 338
13 ZHAO Yong 15.03.75 200 339 330
14 AN Jiajie 17.07.73 196 335 328
15 XIE Guochen 02.03.73 195 338 332
16 ZHU Gang 02.01.71 204 341 338
17 YAN Feng 01.12.68 196 357 335
18 LI Tieming 03.01.75 192 336 326


[ VWW Home | Info | USAV | Olympics | FIVB | Pros | College | Other Sites ]
Webmaster - Tom Jack
Copyright ©Volleyball WorldWide
Volleyball World Wide on the Computer Internet/WWW
http://www.Volleyball.ORG/