1997 Women's World Grand Prix Volleyball

http://www.Volleyball.ORG


Women's World Grand Prix 1997
Team Information

CHN - China


[flag for CHN] CHN - China

Officials

Title Name Country
Head of delegation JIANG, Boyin
Head coach LANG, Ping
Assistant coach CHEN, Shonghe
Doctor TIAN, Yongfu
Trainer LI, Yong

Players

No Last name First name Birth date Height [cm] Spike [cm] Block [cm]
1 LAI Yawen 09/09/70 187 319 305
2 LI Yan 01/05/76 178 312 306
3 CUI Yongmei 25/01/69 181 306 285
4 ZHU Yunying 05/01/78 175 300 280
5 WU Yongmei 01/01/75 185 317 295
6 WANG Yi 21/05/73 189 314 300
7 HE Qi 24/08/73 178 305 295
8 ZHANG Jing 14/10/79 190 324 310
9 FENG Kuen 06/01/79 183 314 305
10 WANG Ziling 14/01/72 181 305 290
11 SUN Yue 15/03/73 186 314 290
12 QIU Aihua 28/01/77 182 308 302
13 WANG Lina 15/02/78 184 318 295
14 ZHANG Jinwen 04/01/77 185 309 298
15 LIN Hanying 20/07/78 183 317 312
16 CHEN Jing 03/09/75 181 310 300
17 SHEN Hong 12/03/76 182 310 300
18 Yizhi 11/01/77 179 312 306